Vilkår og betingelser for chickids.dk

Introduktion

Disse vilkår og betingelser på dette websted, der er skrevet på denne webside, skal administrere din brug af vores websted, Chic Kids, tilgængeligt på chickids.dk.

Disse betingelser anvendes fuldt ud og påvirker din brug af dette websted. Ved at bruge dette websted accepterede du at acceptere alle vilkår og betingelser, der er skrevet her. Du må ikke bruge dette websted, hvis du er uenig i nogen af ​​disse standardbetingelser og vilkår for webstedet.

Mindreårige eller personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge dette websted.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Bortset fra det indhold, du ejer, under disse betingelser, ejer chickids.dk og / eller dets licensgivere alle de intellektuelle ejendomsrettigheder og materialer, der findes på dette websted.

Du tildeles kun en begrænset licens med det formål at se det materiale, der findes på dette websted.

Begrænsninger

Du er specifikt begrænset til alt fra følgende:

publicering af ethvert webstedsmateriale i andre medier;
salg, underlicensiering og / eller på anden måde kommercialisering af ethvert webstedsmateriale;
offentlig udførelse og / eller visning af ethvert webstedsmateriale;
at bruge dette websted på nogen måde, der er eller kan skade dette websted;
at bruge dette websted på enhver måde, der påvirker brugerens adgang til dette websted;
brug af dette websted i strid med gældende love og forskrifter eller på nogen måde kan skade webstedet eller enhver person eller forretningsenhed;
deltager i dataindvinding, datahøsting, dataudtrækning eller anden lignende aktivitet i relation til dette websted;
bruger dette websted til at deltage i reklame eller markedsføring.

Visse områder på dette websted er begrænset til at være adgang af dig, og chickids.dk kan yderligere begrænse adgangen til dig til ethvert område på dette websted til enhver tid efter absolut skøn. Ethvert bruger-id og adgangskode, du måtte have til dette websted, er fortroligt, og du skal også bevare fortrolighed.

Dit indhold

I disse websteds standardbetingelser betyder “Dit indhold” al lyd, videotekst, billeder eller andet materiale, du vælger at vise på dette websted. Ved at vise dit indhold giver du chickids.dk en ikke-eksklusiv, verdensomspændende uigenkaldelig, underlicensierbar licens til at bruge, gengive, tilpasse, offentliggøre, oversætte og distribuere det i ethvert medie.

Dit indhold skal være dit eget og må ikke angribe nogen tredjeparts rettigheder. chickids.dk forbeholder sig retten til at fjerne noget af dit indhold fra dette websted til enhver tid uden varsel.

Ingen garantier

Dette websted leveres “som det er” med alle fejl, og chickids.dk udtrykker ingen repræsentationer eller garantier, af nogen art relateret til dette websted eller materialerne på dette websted. Intet, der findes på dette websted, skal også fortolkes som rådgivende.

Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder skal chickids.dk eller nogen af ​​dets officerer, direktører og ansatte holdes ansvarlig for noget, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med din brug af dette websted, uanset om et sådant ansvar er under kontrakt. chickids.dk, inklusive dets ledere, direktører og ansatte, kan ikke holdes ansvarlig for indirekte, følgeskader eller specielt ansvar, der opstår på eller på nogen måde relateret til din brug af dette websted.

erstatning

Du skadesløshæver herved i videst muligt omfang chickids.dk for og mod enhver og / eller alle forpligtelser, omkostninger, krav, årsager til handling, skader og udgifter, der opstår på nogen måde relateret til din overtrædelse af nogen af ​​bestemmelserne i disse betingelser.

Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i disse betingelser viser sig at være ugyldig i henhold til gældende lov, slettes sådanne bestemmelser uden at påvirke de resterende bestemmelser heri.

Variation af vilkår

chickids.dk har tilladelse til at revidere disse vilkår til enhver tid, som det finder passende, og ved at bruge dette websted forventes det, at du regelmæssigt gennemgår disse betingelser.

Opgave

Chickids.dk har tilladelse til at tildele, overføre og underentrepriser sine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse betingelser uden nogen meddelelse. Du har dog ikke tilladelse til at tildele, overføre eller underentrepriser nogen af ​​dine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse betingelser.

Hele aftalen

Disse betingelser udgør hele aftalen mellem chickids.dk og dig i relation til din brug af dette websted og erstatter alle forudgående aftaler og forståelser.

Regulerende lovgivning og jurisdiktion

Disse vilkår styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten i, og du underkaster dig den ikke-eksklusive jurisdiktion for staten og føderale domstole, der er beliggende i til løsning af eventuelle tvister.