Neurorehabilitering for børn

Børn udvikler sig som regel med lynets hast, så det kan være svært at følge med. Det gælder desværre ikke for alle børn, da enkelte har særlige udfordringer. Disse udfordringer kan være som følge af en hjerneskade af en eller anden art. Derfor har børn med en hjerneskade ofte brug for neurorehabilitering.

Årsager til børns behov for neurorehabilitering

Der er flere årsager til, hvorfor et barn kan have behov for neurorehabilitering. Det kan blandt andet være, at barnet har en medfødt hjerneskade eller, at skaden er opstået senere i barnets liv ved en ulykke eller lignende.

Andre hjernesygdomme og udviklingsforstyrrelser er ligeledes en udfordring for børn, hvor neurorehabilitering kan være en god idé.

Vejlefjord Rehabilitering

Vejlefjord Rehabilitering er beliggende i Danmark og beskæftiger sig med neurorehabilitering. Stedet ligger midt i en meget fantastisk natur, som også bliver brugt i forhold til behandlingen af børnene. Deres neurocenter for børn tilbyder hjælp til både barnet, barnets familie og andre fagfolk omkring barnet.

Hos Vejlefjord Rehabilitering arbejder de med børn og unge, der har brug for ambulant udredning, når der er tale om:

  • En erhvervet hjerneskade eller hjernesygdom: Det kan være i forbindelse med en trafikulykke, et fald, iltmangel, en hjerneblødning eller en hjernetumor.
  • En medfødt hjerneskade: Medfødte hjerneskader er eksempelvis cerebral parese eller rygmarvsbrok.
  • Barnet har kromosomafvigelser eller syndromer.
  • Barnet har følger efter en for tidlig fødsel.
  • Barnet lider af epilepsi.
  • Barnet har en udviklingsforstyrrelse: Det kan eksempelvis være mental retardering, en forsinket udvikling uden kendt årsag, opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD) eller autismespektrumforstyrrelser.

Følg os

Lær-mere